Home Sak Yant Gallery Knowledge Facebook Contact Us
 
   
 

กฏของสำนักสักยันต์อาจารย์เหน่ง

1 ห้ามด่าพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ให้รู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
........................................................................................................................................
2. ห้ามเสพยาเสพติดที่ผิดกฏหมาย
........................................................................................................................................
3. ห้ามกินฟัก มะเฟือง น้ำเต้า กล้วยหักมุก เนื้อหมา และสัตว์เลื้อยคลาน
........................................................................................................................................
4. ห้ามกินของเหลือเดน ของไหว้ผี ของงานศพ และเหล้าแก้วเดียวกับคนอื่น
........................................................................................................................................
5. ห้ามผิดเมียผู้อื่น
........................................................................................................................................
6. ห้ามลอดไม้ค้ำกล้วย สะพานหัวเดียว ราวตากผ้า
........................................................................................................................................
7. ให้หมั่นสัมมทานศีล ๕ และหมั่นสวดมนต์
........................................................................................................................................

* * * ทำไม่ได้อย่าสักให้เสียหนัง * * *

 
     
 
สำนักอาจารย์เหน่ง   8/296  ซ.พึ่งมี 50/24  ถ.สุขุมวิท 93  แขวงบางจาก  แขวงพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260  โทรศัพท์  085 - 075 - 9061  อีเมล์ arjanneng@hotmail.com