Thai English Japanese Chinese (Simplified)

ประวัติอาจารย์เหน่ง

สายบางพระ

อาจารย์เหน่งเราสายบางพระแท้ๆ เป็นสายตรง สืบทอด รุ่นที่ 3

ลำดับการสืบทอด

1. หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ เป็นปรมครู มอบเข็มให้ พระอาจารย์ธนพงศ์ ขันติธัมโม

เจ้าอาวาสสำนักหนองหวาย ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย อ.กาญจนบุรี

2. พระอาจารย์ธนพงศ์ ขันติธัมโม มอบเข็มให้ อาจารย์ประโยชน์ ดินแดง

3. อาจารย์ประโยชน์ ดินแดง มอบเข็มให้ อาจารย์เหน่ง อ่อนนุช

สายบางพระ

อาจารย์เหน่งเราสายบางพระแท้ๆ เป็นสายตรง สืบทอด รุ่นที่ 3

ลำดับการสืบทอด

1. หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ เป็นปรมครู มอบเข็มให้ พระอาจารย์ธนพงศ์ ขันติธัมโม

เจ้าอาวาสสำนักหนองหวาย ต.หนองกร่าง อ.บ่อพลอย อ.กาญจนบุรี

2. พระอาจารย์ธนพงศ์ ขันติธัมโม มอบเข็มให้ อาจารย์ประโยชน์ ดินแดง

3. อาจารย์ประโยชน์ ดินแดง มอบเข็มให้ อาจารย์เหน่ง อ่อนนุช

สายอาจารย์เที่ยง

อาจารย์เหน่งสืบทอดเป็น รุ่นที่ 3 

ลำดับการสืบทอด

1. อาจารย์เที่ยง น่วมมานา ถ่ายทอดวิชาให้อาจารย์ทอง ตลาดพลู

2. อาจารย์ทอง ตลาดพลู มอบเข็มให้อาจารย์ประโยชน์ ดินแดง

3. อาจารย์ประโยชน์ ดินแดง มอบเข็มให้อาจารย์เหน่ง อ่อนนุช

สายอาจารย์เที่ยง

อาจารย์เหน่งสืบทอดเป็น รุ่นที่ 3 

ลำดับการสืบทอด

1. อาจารย์เที่ยง น่วมมานา ถ่ายทอดวิชาให้อาจารย์ทอง ตลาดพลู

2. อาจารย์ทอง ตลาดพลู มอบเข็มให้อาจารย์ประโยชน์ ดินแดง

3. อาจารย์ประโยชน์ ดินแดง มอบเข็มให้อาจารย์เหน่ง อ่อนนุช

ต่อมาได้รับความเมตตาจากอาจารย์ทอง ท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาที่สำนักไหว้ครูและได้มอบเข็มและครอบ ตำราให้กับอาจารย์เหน่ง ก่อนที่ท่านจะจากไป ทุกอาจารย์ที่ท่านร่ำเรียนมามีหลักฐานจริงครับ อยู่ที่สำนัก

อาจารย์ประโยชน์ ดินแดง

อาจารย์ทอง ตลาดพลู

อาจารย์พัฒน์ โต๊ะทอง

พระอาจารย์ปื๊ด วัดห้วยขวาง

อาจารย์ชำนาญ วงศ์ไทย

อาจารย์ณัฏฐเดช ประทีปพิชัย

พระอาจารย์ชัย ครูเสือสมิง

อาจารย์ทองสุข ก้อนบุญ (ไม่ได้เรียนกับท่านแต่เป็นต้นสายเสือสมิง)

ต่อมาได้รับความเมตตาจากอาจารย์ทอง ท่านได้ให้เกียรติเดินทางมาที่สำนักไหว้ครูและได้มอบเข็มและครอบ ตำราให้กับอาจารย์เหน่ง ก่อนที่ท่านจะจากไป ทุกอาจารย์ที่ท่านร่ำเรียนมามีหลักฐานจริงครับ อยู่ที่สำนัก

อาจารย์ประโยชน์ ดินแดง

อาจารย์ทอง ตลาดพลู

อาจารย์พัฒน์ โต๊ะทอง

พระอาจารย์ปื๊ด วัดห้วยขวาง

อาจารย์ชำนาญ วงศ์ไทย

อาจารย์ณัฏฐเดช ประทีปพิชัย

พระอาจารย์ชัย ครูเสือสมิง

อาจารย์ทองสุข ก้อนบุญ (ไม่ได้เรียนกับท่านแต่เป็นต้นสายเสือสมิง)