ตะกรุด

ตะกรุดมหาลาภจินดา

ตะกรุดกันชัง

ตะกรุดลิ้นทอง

ตะกรุดลิ้นทองพุฒหอม

ตะกรุดนะอกแตก