Thai English Japanese Chinese (Simplified)

สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

การสักยันต์แบบไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ขณะนี้กำลังเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ผู้คนจากหลายๆประเทศเดินทางมาสักยันต์ที่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

ด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังแฝงไว้ด้วยพุทธคุณถือว่าเป็นลายสักที่ทรงคุณค่า การสักยันต์แบบไทยจำสักด้วยเข็มมือแบบโบราณ เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นต้นตำรับอาจารย์เหน่งเป็น อีกท่านที่อนุรักษ์วัฒนธรรมการสักยันต์แบบโบราณ มีความรู้ทั้งวิชาอาคมและภาษาโบราณด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่าสิบปีทำให้ชื่อ เสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

 ที่สำคัญคือเรื่องความสุขอนามัยในการสัก อาจารย์เหน่งจะเปลี่ยนเข็มและน้ำหมึกทุกครั้ง และมีการใส่ถุงมือเพื่อป้องกันเชื้อโรคลาย ยันต์ของอาจารย์เหน่งถือว่ามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมีความสวยงาม เกิดจากความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ทุกคนได้รับ สิ่งอันมีคุณค่ากลับไปติดตัวตลอดชีวิต อาจารย์เหน่งเป็นนักปฏิบัติถือศีลธรรมครบ ถ้วนและ มีการทำบุญบริจาคเป็นประจำ ทุกท่านที่เข้ามารับการสักต่างก็สัมผัสได้

ข้อควรระวัง อาจารย์สักยันต์ไม่ได้เป็นแพทย์

หลังจากที่คุณสักถ้าคุณพบว่าเกิดอาการแพ้หรือแสบบริเวณผิวหนังให้รีบไปพบแพทย์ทันที ไม่ใช่รีบมาหาอาจารย์สักยันต์ รีบไปหาหมอดีกว่า ร่างกายของคนเราต่างกันแพ้สารเคมีต่างกัน ก่อนที่คุณจะมาสักนั้นคุณตัดสินใจแล้ว