Thai English Japanese Chinese (Simplified)

ช่อง”สะแม็ดตะมอย” ดำเนินรายการโดย คุณกาย รัชชานนท์

บรรยากาศการถ่ายรายการ ช่อง”สะแม็ดตะมอย”
ดำเนินรายการโดย คุณกาย รัชชานนท์
ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน ทำให้เห็นความสามารถของผู้ชายคนนี้ได้อย่างชัดเจน.
ฝากติดตามช่องน้องใหม่ของคุณกาย ด้วยนะครับ